FULL D’INSCRIPCIÓ CASAL D’ESTIU 2022

INSCRIPCIONS TANCADES

Les inscripcions per aquest casal estan tancades.
Per inscripcions fora de període, poseu-vos contacte amb d.estiu@bekith.es indicant de quin casal es tracta i quines setmanes o serveis es sol·liciten.