Anglès Extraescolar

LESTONNAC MOLLET

ALTA NOUS ALUMNES

Benvingut/da a l’anglès emocionant!

Aquest document és una sol·licitud de plaça, la confirmació d’aquesta es realitzarà a través de la coordinadora de l’activitat, la Claudia Farreny, que et farà saber el grup i horari disponible un cop formalitzada la sol·licitud. Si necessites contactar amb ella, la trobaràs al mòbil 667 799 043 o al correu electrònic c.farreny@bekith.es.

A continuació detallem aspectes importants a tenir en compte sobre l’activitat.

ASPECTES PEDAGÒGICS

 • Les nostres classes són 100% en anglès, buscant un camí natural en l’aprenentatge de l’idioma, i fomentant els valors i l’educació emocional de l’alumnat.
 • Professorat especialitzat i amb vocació, assessorat i supervisat pel nostre Departament Pedagògic que complementa les classes amb vídeos, jocs, cançons, etc.
 • El nostre Departament Pedagògic realitza supervisions periòdiques dels grups amb l’objectiu de verificar el progrés dels alumnes i trimestralment notificarà als pares els resultats obtinguts.
 • Treballem amb un mínim de 7 i un màxim de 10 alumnes per als grups de P3 i un mínim de 10 i un màxim de 15 alumnes per a la resta de grups. BeKith es reserva el dret de tancar grups que no tinguin el mínim d’alumnes requerits.

CALENDARI I HORARIS

 • La durada dels cursos coincidirà amb el calendari escolar del Centre.
 • Es programaran quatre o vuit classes al mes d’una hora de durada (excepte causes alienes: festius, vacances, vagues, etc).
 • Els horaris es poden veure alterats amb la jornada intensiva.

ASPECTES ECONÒMICS I D’ORGANITZACIÓ

 • Inscripció: matriculacions d’alumnes nous o que s’hagin donat de baixa amb anterioritat. El seu import és de 50€ anuals i es cursaran en formalitzar la inscripció.
 • Renovació: la renovació i reserva de plaça pel curs següent és automàtica si no es notifica el contrari en el període establert a tal efecte al mes de juny. El seu import és de 35€ anuals i es cursarà de l’1 al 10 de juliol.
 • Aquests imports inclouen el material que l’alumne necessitarà durant el curs. No inclou el llibre de text.
 • El valor del curs anual per a P3 de 4 hores mensuals és de 295 €, el de 8 hores per a  infantil i primària de 569,50 €, i per a secundària  de 609 €, i BeKith el divideix en 10 quotes iguals de setembre a juny, de 29,50 €, 56,95 € i 60,90 € respectivament.
 • Sempre es cursaran 10 rebuts a l’any de setembre a juny.
 • Les quotes i la inscripció s’actualitzaran anualment i seran notificades al final de cada curs. La propera actualització d’inscripció serà al juliol de 2023, i la de quotes, al setembre del mateix any.
 • Notificació de baixa: Podran efectuar-la al llarg de tot el curs, però sempre abans del dia 20 de cada mes, i només per correu electrònic a: bajas@bekith.es.
 • BeKith es reserva el dret a donar de baixa a l’alumne/a per motius de comportament.
 • Tota la informació relativa a l’activitat es realitzarà per mitjà de correu electrònic. Per aquest motiu, preguem que afegeixin en els seus contactes l’e-mail de comunicaciones@bekith.es. D’aquesta manera, els nostres emails no els arribaran a la carpeta de SPAM o CORREU ELECTRÒNIC NO DESITJAT.
DADES DE L’ALUMNE/A
DADES DE LA FAMÍLIA

S'enviarà una còpia d'aquest formulari al correu electrònic del primer pare/mare tutor/a.

INSCRIPCIÓ
AUTORITZACIÓ I DADES BANCÀRIES
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb l’establert en Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament i la lliure circulació de dades personals, l’empresa Assessorament i Serveis Escolars li trasllada la següent informació:
Responsable: Assessorament i Serveis Escolars SL (BeKith) CIF B63637011. Carrer Arc de Sant Cristòfol 23 local A - 08003, Barcelona. Telèfon de contacte: 934817475 - correu electrònic: comunicaciones@bekith.es.
Finalitats: Dades recollides per a la realització de l’activitat d’anglès extraescolar al col·legi Lestonnac Mollet, de la Rambla Balmes 15-21 08100 Barcelona, durant el període que l’alumne mantingui la relació amb BeKith.
Legitimació: L’interès mutu en la realització d’aquesta activitat i el seu consentiment previ.
Conservació de dades: Mentre duri la relació amb BeKith, o duri la seva etapa escolar i mentre es puguin derivar responsabilitats en la prestació del servei.
Destinataris: No es realitzaran comunicacions de dades excepte les quals impliquin obligació legal.
Drets: L’interessat pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades, limitació i oposició al tractament de les seves dades dirigint-se al RESPONSABLE adjuntant document que acrediti la seva identitat o interposar una reclamació davant l’Autoritat de Control pertinent.

AUTORITZO a l'empresa BeKith perquè, a través de les meves dades de contacte, pugui enviar-me informació rellevant sobre els productes i serveis que ofereix.

AUTORITZO a l’empresa BeKith a que realitzi enregistraments, vídeos i fotos, i les pugui publicitar a la seva pàgina web i a les seves campanyes publicitàries.