FULL D’INSCRIPCIÓ CASAL D’ESTIU 2022

Casal Lestonnac Mollet

Les inscripcions s’obriran el dia següent de la reunió informativa.

FULL D’INSCRIPCIÓ CASAL D’ESTIU 2022

Casal Lestonnac Mollet

Recordem que el període d’inscripció és del 2 al 27 de maig de 2022.

Per raons d’organització i planificació d’activitats, més enllà d’aquestes dates els inscrits quedaran en llista d’espera.

Per a la realització del casal es requereix un mínim de 20 inscrits per setmana i torn horari.

En cas de malaltia o accident que impedeixi a l’alumne l’assistència al casal durant una setmana sencera, es retornarà el 50% de l’import pagat. Caldrà justificar-ho aportant la corresponent documentació. En absències inferiors a una setmana, no s’efectuarà retorn. En cas que l’alumne es doni de baixa abans de començar el casal, se li abonarà un 70% de l’import pagat.

La inscripció no es donarà com a formalitzada fins que no es realitzi el pagament al web de l’escola.

DADES DEL NEN/A
INSCRIPCIÓ
Marqueu l’opció o opcions que desitgeu.
Important: per tal de formalitzar la inscripció, és necessari tant emplenar aquest formulari com realitzar el pagament.
PAGAMENT

Es podrà realitzar en un o dos terminis.
Sense el primer pagament, la plaça no quedarà confirmada.
Cal fer el pagament abans del 27 de maig. En cas d’haver escollit la modalitat de pagament en dos terminis, entre els dies 8 i 10 de juny us vindrà carregat el 2n pagament a la mateixa tarjeta on heu fet el primer.
El pagament es farà a través del web del col·legi: https://www.lestonnacmollet.org/botiga/
En aquesta web també podeu contractar els serveis de menjador, acollida i assegurança escolar

DOCUMENTACIÓ

És necessari adjuntar la següent documentació escanejada.
Formats: JPG i/o PDF
Màxim: 2Mb

DADES DE LA FAMÍLIA

S'enviarà una còpia d'aquest formulari a aquests correus electrònics.

FITXA DE SALUT
AUTORITZACIÓ

PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb l’establert en Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament i la lliure circulació de dades personals, l’empresa Assessorament i Serveis Escolars li trasllada la següent informació:
Responsable: Assessorament i Serveis Escolars SL (BeKith) CIF B63637011. Carrer Arc de Sant Cristòfol 23 local A – 08003, Barcelona. Telèfon de contacte: 934817475 – correu electrònic: comunicaciones@bekith.es.
Finalitats: Dades recollides per a la realització del casal d'estiu al Col·legi Lestonnac de Mollet del Vallès, Ramba Balmes num 15-21, 08100- Mollet del Vallès, durant el període que l’alumne mantingui la relació amb BeKith.
Legitimació: L’interès mutu en la realització d’aquesta activitat i el seu consentiment previ.
Conservació de dades: Mentre duri la relació amb BeKith, o duri la seva etapa escolar i mentre es puguin derivar responsabilitats en la prestació del servei.
Destinataris: No es realitzaran comunicacions de dades excepte les quals impliquin obligació legal.
Drets: L’interessat pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades, limitació i oposició al tractament de les seves dades dirigint-se al RESPONSABLE adjuntant document que acrediti la seva identitat o interposar una reclamació davant l’Autoritat de Control pertinent.

AUTORITZO a l'empresa BeKith perquè, a través de les meves dades de contacte, pugui enviar-me informació rellevant sobre els productes i serveis que ofereix.

AUTORITZO a l’empresa BeKith a que realitzi enregistraments, vídeos i fotos, i les pugui publicitar a la seva pàgina web i a les seves campanyes publicitàries.